Sirküler

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Daha Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

Sirküler

02/07

19.02.2021

Konu:

* Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Daha Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

19.02.2021 tarih ve 31400 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğinin süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği:

Bilindiği üzere 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi, 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere, 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.