Sirküler

Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/07

30.04.2021

KONU:

* Konaklama Tesislerinde Sunulan Geceleme Hizmetlerindeki KDV Oranının 30.06.2021 Tarihine Kadar %1 Olarak Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

KONAKLAMA TESİSLERİNDE SUNULAN GECELEME HİZMETLERİNDEKİ KDV ORANININ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR %1 OLARAK UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI:

3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 BKK’na ekli KDV Oranlarının yer aldığı (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümün 25 inci sırasında yer alan (Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti) geceleme hizmetlerine 31.05.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanacak KDV oranı %1’di.

Bu defa 30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının tespitine ilişkin karara (2007/13033) “Geçici Madde 9” eklenmiştir. Eklenen madde ile (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümün 25 inci sırasında yer alan (Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti) geceleme hizmetlerine 30.06.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar %1 KDV oranının uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar sonrasında otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerindeki KDV oranının süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Söz konusu karar 01.06.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.