Sirküler

ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/09

28.05.2021

KONU :

 ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

 

Özet Tüketim Vergisine ekli (III) Sayılı liste, (A) ve (B) sayılı cetvelden oluşmakta olup bu cetvellerde yer alan mallar; alkollü içkiler, kolalı, meyvalı ve sade gazozlar, alkolsüz biralar, meyveli içecekler ile tütün ve tütün gibi mamullerdir.

7316 sayılı kanun ile ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarında, komisyoncuya veya konsinyi işletmeye teslimle birlikte vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hususu düzenlenmişti.

27.05.2021 tarihli ve 31493 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3) ile Kanun maddesi, Genel Tebliğin ilgili bölümüne işlenmiş böylece madde hükmü ile Tebliğ uyumlu hale getirilmiştir.

 

 

Söz konusu Tebliğ sirküler ekimizde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.