Sirküler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge Ve Merkez Dışında Geçirdikleri Sürelerin Gv Stopaj Teşvik Oranı Yükseltildi.

SİRKÜLER

10/03

                                                                                                                                                                      18.10.2021

KONU :

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar-Ge Veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge Ve Merkez Dışında Geçirdikleri Sürelerin Gv Stopaj Teşvik Oranı Yükseltildi.

 

Daha önce yayımlanan 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi,

 

  • Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin bu merkezler dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi

 

hükme bağlanmıştı. Ayrıca aynı kanun kapsamında % 20 olarak belirlenen bu oranı, % 50’ye kadar artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanına takdir yetkisi verilmişti.

 

Bu defa 17.10.2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili kanunlarında %20 olarak belirlenen bu oran, 31.12.2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanacaktır.

 

Söz konusu Karar sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.