Sirküler

Sirküler - 2022

Yıl Sirküler No Başlık
2022 05/03 İhracatçı İle Üreticilere 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 05/02 2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2022 05/01 İhracatçı İle Üreticilere 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına Gönderildi.
2022 04/10 Kurumlar Vergisi Taslak Tebliği Yayımlandı.
2022 04/09 KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2022 04/08 Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedeline Ait Ödeme Yükümlülüğünün TL Yerine Getirilmesine İlişkin Basın Duyurusu Yayımlandı.
2022 04/07 Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedeline Ait Ödeme Yükümlülüğünün TL Yerine Getirilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 04/06 Gelir, Kurumlar, KDV ve Vergi Usul Kanunlarında Değişiklikleri İçeren Kanun Yayımlandı.
2022 04/05 İhracat Bedellerinin %40 ının Merkez Bankasına Satılma İlişkin Talimat Yayımlandı.
2022 04/04 Yurt İçi Yerleşik Tüzel Kişilerin 31.12.2021 ile 31.03.2022 Tarihleri Arasında Bankalarda Mevcut Olan Dövizleri KKM Hesabına Alınabilecektir.
2022 04/03 Rusya ve Ukrayna'ya Yapılan İhracat İşlemlerine İlişkin İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.
2022 04/02 Yeniden Değerleme Oranı 2022 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin %33,63 Olarak Tespit Edilmiştir.
2022 04/01 GVK' nın Geçici 67' inci Maddesi Kapsamında Bazı Kazanç ve İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Uzatılmasını Konu Alan Karar Yayımlandı.
2022 03/05 KDV Oranlarında Değişiklikleri İçeren Karar Yayımlandı.
2022 03/04 Kur Korumalı Hesaplarda Vade Bitiminde Hesap Sahibine Yapılacak Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranı %0 Olarak Belirlendi.
2022 03/03 Tüzel Kişilere 3 Ay Vadeli Döviz ve Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılım Hesabı Açılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 03/02 7338 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İle Amortisman Tabi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesine ilişkin e-Beyanname Kullanıma Açılmıştır.
2022 03/01 Mesken ve Tarımsal Sulama Abonelerine Yapılan Elektrik Teslimlerindeki KDV Oranını %8 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.
2022 02/08 KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Ticaret Bakanlığı Yazısı Yayımladı.
2022 02/07 KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik KDV Kanun Hükümlerine Uygunluğu Tartışmalıdır.
2022 02/06 Aynı Holding Bünyesindeki Firmalara Döviz Borcu Verilmesi Durumuna İlişkin Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı
2022 02/05 2021 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2022 02/04 Kur Korumalı Hesaplar İle Altın Hesaplarında %0 Oranında Uygulanacak Gelir Vergisi Tevkifatının Kapsamı Genişletildi.
2022 02/03 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2022 02/02 Temel Gıda Maddelerinde KDV İndirimini Konu Alan Karar Yayımlandı.
2022 02/01 Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/19 Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Taslak Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/18 Enflasyon Muhasebesini Erteleyen ve Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnası Getiren 7352 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2022 01/17 Ücret Gelirlerinde Asgari Ücrete İsabet Eden Kısmın Gelir ve Damga Vergisi İstisnasına Tabi Olmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.
2022 01/16 KDV, Damga Vergisi, MUHSGK Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2022 11/15 Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No: 535) Yayımlandı.
2022 01/14 Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Belirlendi.
2022 01/13 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi.
2022 01/12 Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Önemi Değişiklikler Yapan 7351 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2022 01/11 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 28.01.2022 Tarihinden İtibaren 3.600,00 TL Olarak Belirlendi.
2022 01/10 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/09 Enflasyon Düzeltmesinin Ertelenmesini ve Kur Korumalı TL Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Kazançları Kurumlar Vergisi İstisnasına Tabi Tutan Kanun Teklifi Hazırlandı.
2022 01/08 Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Elde Edilen Kazanç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2022 01/07 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 12.01.2022
2022 01/06 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2022-30.06.2022 Dönemi İçin Belirlendi.
2022 01/05 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2022 01/04 31.12.2021 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları
2022 01/03 İhracat Bedellerinin % 25 inin Merkez Bankasına Satılma İlişkin Talimat Yayımlandı.
2022 01/02 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %15,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2022 01/01 Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 30.06.2022' ye Kadar Uzatıldı.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.