Sirküler

2021 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.

SİRKÜLER

02/05

17.02.2022

 

2021 Yılı 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 16.02.2022 tarihli ve VUK-139 / 2022-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

 

  • 17.02.2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25.02.2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17.02.2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

 

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 14 üncü maddesinde ihdas edilen hüküm gereğince; Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri durumda madde yer alan koşulların sağlanmasına bağlı olarak dönüşüm yapılan hesaplardan doğan gelirler Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmişti.

 

IV. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilme süresi 25.02.2022 tarihine kadar uzatıldığından, istisnadan yararlanmak için gerekli olan dönüşüm süreside bu tarihe kadar uzamış duruma gelmektedir.

 

 

Söz konusu sirkülere aşağıda yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

 

Tarih: 16/02/2022

Sayı: VUK-139/ 2022-2

 

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/139 

 

Konusu: 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması.

Tarihi: 16/02/2022

Sayısı: VUK-139/ 2022-2

 

  1. Giriş

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

 

  1. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması:

17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.

Duyurulur.

 

Bekir BAYRAKDAR

Gelir İdaresi Başkanı

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.