Sirküler

2022-Haziran Ayı MUHSGK Sigorta Bildirimleri Kısmının Son Verilme Süresi Uzatıldı.

Sirküler

07/13

27.07.2022

Konu :

2022-Haziran Ayı MUHSGK Sigorta Bildirimleri Kısmının Son Verilme Süresi Uzatıldı.

 

26.07.2022 tarihli ve 07/11 sayılı sirkülerimizde duyurduğumuz üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 144 sayılı VUK sirküleri ile 26.07.2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29.07.2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştı.

 

Bu defa SGK tarafından yayımlanan 26.07.2022 tarihli duyuru ile 2022 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

 

Ancak e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayıp en geç 26.07.2022 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

 

 Diğer taraftan, 2022/Haziran ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 1.8.2022 (31.7.2022 gününün hafta sonuna gelmesi nedeniyle) tarihine kadar yapılması gerekmektedir.   

 

SGK duyurusuna sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.