Sirküler

KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Ticaret Bakanlığı Yazısı Yayımladı.

SİRKÜLER

02/08

25.02.2022

KDV 2 Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Ticaret Bakanlığı Yazısı Yayımladı.

 

21.02.2022 tarihli ve 02/07 sayılı sirkülerimizde açıkladığımız üzere; e-beyanname sisteminde, KDV 2 Beyannamesine yönelik güncelleme yapılmış ve ilgili beyannameye “106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler” başlıklı satır eklenmişti. GİB’ in beyanname formatında yaptığı değişiklik sonrasında Gümrük Beyannamesinin tescil tarihinden sonra ortaya çıkan ödemelerin (fiyat farkı, kur fakı vb.) ödemelerin ilgili Vergi Dairesine ödenmesi gerektiği şeklinde bir içtihat oluşmuştu.

 

Yukarıda bahsi geçen sirklerimizde Gümrük Beyannamesi tescil tarihinden sonra ortaya çıkan ödemelerin beyan yerinin KDV 2 Beyannamesi değil yetkili Gümrük İdaresi olduğunu belirtmiştik.

 

Bu defa Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 23.02.2022 tarih ve 72161857 sayılı yazıda; gümrük denetimlerinde herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması adına ithal edilen malla ilgili Gümrük Beyannamesinin tescil tarihinden sonra ortaya çıkan her türlü kıymet unsurlarının Gümrük İdaresine beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı yazıda tamamlayıcı beyan yerine KDV 2 Beyannamesi verilmesinin Gümrük Kanunu uyarınca usulsüzlük cezası uygulanmasını engellemeyeceği açıklanmıştır.

 

Söz konusu yazı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.