Sirküler

Kur Korumalı Hesaplarda Vade Bitiminde Hesap Sahibine Yapılacak Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranı %0 Olarak Belirlendi.

SİRKÜLER

03/04

23.03.2022

Kur Korumalı Hesaplarda Vade Bitiminde Hesap Sahibine Yapılacak Kambiyo Satışlarında Bsmv Oranı %0 Olarak Belirlendi.

 

 

23.03.2022 tarihli ve 31787 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı %0 olarak uygulanacaktır.

 

Hali hazırda kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde iki oranında (bazı satış tutarları için ise %0) BSMV hesaplanmaktadır.

 

 

 

 

Söz Konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.