Sirküler

Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Taslak Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/19

31.01.2022

KONU :

 Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarında Kurumlar Vergisi İstisnasına İlişkin Taslak Tebliğ Yayımlandı.

 

7352 sayılı Kanunla Yabancı Paraların ve Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Getirilmiştir.

 

Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin 19 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Taslak Tebliği yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ sirkülerimizin yayımı tarihi itibariyle Taslak olarak yayımlanmış olup Resmi Gazete’de yayımlandığında ayrıca duyurulacaktır.

 

 

Söz konusu Taslak Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.