Sirküler

Mesken ve Tarımsal Sulama Abonelerine Yapılan Elektrik Teslimlerindeki KDV Oranını %8 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/01

01.03.2022

KONU:

 Mesken ve Tarımsal Sulama Abonelerine Yapılan Elektrik Teslimlerindeki KDV Oranını %8 Olarak Belirleyen Karar Yayımlandı.

 

01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerindeki KDV oranı %18’den, %8’ e indirilmiştir.

 

Söz konusu Karar, 01.03.2022 tarihinden itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Elektrik teslimlerinde KDV bakımından vergiyi doğran olay söz konusu bedellerin tahakkuk ettirildiği, yani bedelin hesaplanarak tahsil edilebilir hale geldiği anda meydana gelmiş sayılmaktadır. Bu sebeple söz konusu oran indirimi 01.03.2022 tarihinden itibaren elektrik bedellerinin hesaplanarak tahsil edilebilir hale geldiği andaki teslimlere uygulanacaktır.

 

5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.