Sirküler

Tüketici Kredilerinde BSMV Oranını %5 ten %10 a Çıkaran Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/03

13.06.2022

KONU:

*Tüketici Kredilerinde BSMV Oranını %5 ten %10 a Çıkaran Karar Yayımlandı.

 

11.06.2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tüketici Kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %5 olarak uygulanmakta olan BSMV oranı %10 a çıkartılmıştır.

%10 olarak uygulanacak BSMV oranı 11.06.2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredileri için geçerli olacaktır.

 

Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.