Sirküler

Türkiye’de Gerçekleştirilen Fuarların Düzenlendiği İç Alanlarda Yapılan İlan ve Reklamlar, İlan ve Reklam Vergisinden Muaf Tutulmuştur.

SİRKÜLER

06/02

07.06.2022

KONU:

*Türkiye’de Gerçekleştirilen Fuarların Düzenlendiği İç Alanlarda Yapılan İlan ve Reklamlar, İlan ve Reklam Vergisinden Muaf Tutulmuştur.

 

Belediye Gelirleri Kanunu hükmü uyarınca Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.

İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişiler olup ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

04.06.2022 tarih ve 31856 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7408 sayılı Kanun ile Türkiye’de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulmuştur. (7408 sayılı Kanun’un 1 inci maddesi)

 

Söz konusu madde 04.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup Kanun’un diğer hükümleri de içeren tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.