Sirküler

Tüzel Kişilere 3 Ay Vadeli Döviz ve Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılım Hesabı Açılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

03/03

08.03.2022

KONU :

Tüzel Kişilere 3 Ay Vadeli Döviz ve Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Katılım Hesabı Açılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

 

7352 sayılı Kanunla Yabancı Paraların ve Altın Hesaplarının Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüştürülmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnası Getirilmişti.

 

11.02.2022 tarihli ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile istisna uygulanmasının usul ve esasları belirlenmişti.

 

Bu defa 07.03.2022 tarih ve 31771 sayılı Resmi Gazete’de TCMB tarafından yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) ile Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16) ‘de yapılan değişiklik ile; mevduat ve katılım bankaları tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecektir.

 

Değişiklik öncesinde yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmekteydi.

 

Ayrıca Merkez Bankasına bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarının vade sonunda yenilenmesine yönelik yetki verilmiştir. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edecektir.

 

Söz konusu Tebliğler sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.