Sirküler

Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisinin İndirimli Uygulanmasının Süresinin 31.12.2022 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/05

30.05.2022

KONU:

Yerli ve Yabancı Film Gösterimleri İçin Belirlenen Eğlence Vergisinin İndirimli Uygulanmasının Süresinin 31.12.2022 Tarihine Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

27.05.2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.05.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanmakta olan yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranlarının, uygulama süresi 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

 

Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.