Bağımsız Denetim ve Raporlama / Gündem

Dikkat Bağımsıza Denetimin Kapsamında Olabilirsiniz!

 

 

Günümüzde artan finansal ihtiyaçlarla birlikte şirket sayılarının ve faaliyet alanlarının genişlemesi farklı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında, şirketle ilişkili kimselerin özellikle de yabancı yatırımcıların ve devletin şirketlerin mali tablolarında yer alan bilgilere olan güven problemi gelmektedir. Güvenilir ve doğru bilgiye olan ihtiyacın artması denetim faaliyetlerinin de önemini giderek arttırmıştır.

Ayrıca yabancı yatırımcıların şirket bilgilerine olan güvensizliği bağımsız denetimin öneminin daha da artmasını sağlamıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ana hükümlere ilave olarak, yabancı para yada toplam finansal yükümlülük durumlarına göre firmalar ilave denetim yükümlülüklerinin kapsamına girebilmektedir.

Türkiye’de Bağımsız Denetim Durumunun Güncel Değerlendirmesi, Türkiye’de Bağımsız Denetime İlişkin Kurumlar ve Düzenlemeler ,

  • Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetime Tabi Olma,
  • Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Bağımsız Denetime Tabi Olma (BDDK ve Ek-4)
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna Göre Bağımsız Denetim Tabi Olma (EPDK)

 

Yükümlülükleri ve mevzuatı yazımızda özetlenerek farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır.

 

Devamı için…

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.