Hizmetler

Bağımsız Denetim

Son yıllarda ülkemiz ekonomisinde, gerek Avrupa Birliği uyum süreci gerekse de Dünya finansal piyasalarına uyum ve entegrasyon sürecinde çeşitli yollar kat edilmiştir. Buna paralel olarak ta Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler ile Bağımsız Denetim ülkemizde de zorunlu hale gelmiş ve her yıl yeniden belirlenen limit ve kriterler ile kapsamı genişlemektedir. İşletmelerin TTK'ya uyumunun yanısıra hem yurtdışı hem de yurtiçi ticari ve finansal ilişkilerini devam ettirebilmeleri ve gerçek finansal durumlarını ifade eden uluslararası standartlarda hazırlanmış mali tablolara ve bağımsız denetim raporlarına gerek duyulmaktadır.


Bu çerçevede AS/Nexia Türkiye gerek yurtdışı gerekse de yurtiçi finansman şirketleri veya yatırımcılara yönelik Bağımsız Dış Denetim Hizmetlerini bu konuda eğitim almış uzman kadrosu ile sunmaktadır.

 

Ana Başlıkları ile Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri :

 

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) kapsamında hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri,
   
 • Kamu Gözetim Kurumu’nun yayımlamış olduğu kararlara istinaden Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri,
   
 • Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketlerin (Halka açık) şirketlerin veya Halka Arz edilmek üzere düzenlenen tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri,
   
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Amerikan Muhasebe Standardı (US GAAP), İngiltere Muhasebe Standardı (UK GAAP) kapsamında hazırlanan mali tabloların bu standartlara bağlı denetim standartları uyarınca bağımsız denetim,
   
 • İHS 4400 kapsamında verilen bağımsız denetim hizmetleri,
   
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından lisans alan şirketler tarafından düzenlenen mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri,
   
 • İç kontrol sisteminin analizi ve bu sistemin oluşturulmasında ve yürütülmesinde danışmanlık hizmetleri,
   
 • Mali tabloların analizi ve finansal analiz sonuçlarının yorumlanarak raporlanması hizmetleri.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.