Hizmetler

Ciro Denetimi

Ciro Denetimi Nedir?

Son zamanlarda Türkiye’de hemen hemen her ay yeni bir alışveriş merkezi hizmete girmektedir. Başka bir ifade ile artık ülkemizde alışverişin şekli değişmiştir. Alışveriş merkezleri ziyaretçi sayısında yıllık % 30-35 büyüme kaydedilmektedir. Buna bağlı olarak metropol şehirlerde giderek artan Alışveriş Merkezlerinde yer almak isteyen Dünya’da ve Türkiye’de zincir hale gelmiş markalar ve şirketler arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Sektörde yaşanan bu gelişmeler Kiracı ve Kiralayan arasındaki ilişkilere de farklı bir boyut kazandırmıştır. İlk olarak sabit kiralama konsepti yerini yavaş yavaş Ciro Bazlı kiralama konseptine bırakmaya başlamıştır.

Ciro Denetimi" hizmeti ile alışveriş merkezi yönetimi veya sahipleri ile ciro bazlı kira sözleşmesi imzalamış olan kiracıların, kira kontratlarında belirtilen dönemlerde bildirdiği cirolarının doğruluk denetimlerinin yapılması ve bunun sonucunda da eksik veya hatalı kira ödemesinin önlenmesi hedeflenmektedir.

Bu denetim hizmetinde, kiracının cirolara ilişkin evraklarının, evrak düzenleme, bilgi işleme sistemlerinin, maliye idaresine yapılan beyanlarının, defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde bildirilen ciro tutarlarının doğru olup olmadığı tespit edilir ve kira kontratlarına uygunluk denetlenerek sonuçlar  kira kaybını da içerecek şekilde raporlanır.

Yapılan denetim çalışmasında ayrıca kiracıların belge düzenine uyumunu da denetlemek amacı ile müşteri hüviyetindeki denetçiler tarafından sondaj satın alma işlemleri gerçekleştirilir.

Neden Ciro Denetimi?

  • Kiracı ve kiralayan arasında imzalanan sözleşme kapsamında alınması gereken kiranın doğru tutarlarda alındığının tespitini yapmak,
  • Hatalı veya yanlış bildirimlerin önüne geçmek,
  • Kira kontratlarında yer alan maddelere uyulup uyulmadığını tespit etmek ve kiracı ile kiralayan arasında şeffaf, güvenilir, kurumsal bir ortam yaratmak,
  • Hatasız bir bildirim akış sistemi oluşturmak için Ciro Denetiminden faydalanılabilir.

Ciro Denetimi Kimler için?

Başta alışveriş merkezleri olmak üzere Marinalar, ciro bazlı kiralama, komisyon bazlı çalışan işletmeler, bayiler veya bağımsız satıcılar kanalı ile lisanslı ürünlerini satan üreticiler, ve franchising sistemi çalışan kuruluşlar ciro denetimini yaptırabilir.

 

Ciro Denetimi online broşürümüz için lütfen tıklayınız

 

Ciro Denetimi Hizmetimiz Hakkında Detaylı Bilgi için  www.cirodenetimi.com adresini ziyaret ediniz.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.