Hizmetler

İnsan Kaynakları

Modern firmalarda yüksek performans, kurumun tüm kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir. Toplam başarı; finansal sermaye, teknolojik alt yapı gibi kaynakların akılcı kullanımı yanı sıra, yoğun rekabete uygun insan kaynakları uygulamaları ile sağlanmaktadır. Son dönemlerde insan kaynakları alanındaki başarı diğerlerine göre daha kritik olarak değerlendirilmekte olup ve somut göstergelerle kendisini belli etmektedir.  

Bu doğrultudan hareketle firmaların ihtiyaçlarına paralel olarak  AS/Nexia Türkiye uzman kadrosu  ülke çapında seçkin firmalara verdiği farklı konulardaki denetim ve  danışmanlık hizmetlerine ilave olarak;  Performans Yönetimi, Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Çalışmaları, Yetenek Yönetimi, Ücret Yönetimi , Organizasyon Yönetimi  ve Kariyer Danışmanlığı ana başlıklarında İnsan Kaynakları alanlarında proje bazında hizmetler sunmaktadır.

 

İnsan kaynakları alanındaki hizmetler:

Performans Yönetimi: Kuruluşun temel amaç ve hedefleri  ile uyumlu bölüm hedeflerinden indirgenmiş bireysel  iş hedeflerinin performansının takibinin yanısıra; bilgi, beceri ve davranışın bileşimi olan yetkinlik bazlı hedeflerin gelişiminin sağlanması ile tasarlanmış performans yönetim sistemidir.  Yetenek yönetimi, ücret yönetimi gibi diğer insan kaynakları sistemleri ile entegre  çalışmakta olup ilgi duyan firmalarda sistemin tasarımı, kurulumu ve uygulaması sağlanmaktadır.

Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi çalışmaları: İşe alım sürecindeki  adayların  veya yetenek yönetimi çerçevesince izlenen mevcut çalışanların  bireysel yetkinliklerinin gözlemlendiği objektif  araçlarla yürütülen, değerlendirilen, geribildirim verilen ve raporlanan bir sistem olup mevcut çalışanların eğitim planlamasında etkin olarak kullanılmasından dolayı dileyen firmalara bu alanda hizmet verilmektedir.

Yetenek  Yönetimi:  Yetenek  yönetimi sistemi; kuruluşa özel yetenek tanımlaması, yeteneklerin belirlenmesi, yeteneklerin değerlendirilmesi ve gelişim planlarının oluşturulması, takibi ve yeteneklerin  korunması  gibi  alt başlıklardan oluşmakta olup konu ile ilgili çalışma yapmak isteyen firmalara destek verilmektedir.

Ücret Yönetimi: Sabit ve değişken ücretten oluşan toplam ücret paketi yaklaşımı çerçevesinde  ücret yönetimi  tasarlanmakta olup;  iş değerleme , ücret bantlarının oluşturulması, sabit maaş dışındaki bileşenlerin tasarlanması, genel ve sektör bazlı karşılaştırmalar ve üst düzey için özel paketlerin hazırlanması çalışmaları ile sürdürülmektedir.

 

Organizasyon Yönetimi:  Kuruluşların içinde bulundukları sektör yapılanmasına, temel  iş alanlarındaki değişime veya rekabetçi güç oluşturmak adına organizasyon yönetimleri de  önem arz etmektedir. Değişim yönetimi  çerçevesinde  ele alınan çalışmalar kurum içindeki organizasyon yapısının radikal değişimine de neden olabilir. Bu nedenle iş gücünün yeniden yapılanması söz konusu olduğunda idari, iletişim ve kariyer yönlendirme danışmanlığı şeklinde destek verilmektedir.   

Özetle AS/Nexia Türkiye insan kaynakları’nın temel amacı, müşterilerinin mükemmel bir insan kaynağına sahip olabilmesi için en iyi insan kaynakları araçları ile desteklenmiş, hızlı, ihtiyaç odaklı, esnek yapıda ve açık iletişim kurarak hizmet  vermektir.

Bu çerçevede genişleyen iş hacimlerine uygun olarak insan kaynakları alanında gelişim yapmak isteyen, daha profesyonel  ve rekabetçi yapıya kavuşmak isteyen firmalara hizmet vermeyi amaç  edindik

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.