Hizmetler

Yönetim Danışmanlığı

Son yıllarda Dünya'daki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel olarak ülkemizde de değişen konjonktür şirketlerin dışa açılma gereksinimi, organizasyonlarını geliştirme ve kurumsal kimlik oluşturma çabalarını hızlandırmıştır. Birçok Türk şirketinin gelişmiş ülkelerle gerek iş geliştirme ve ticaret gerek ortaklık gerekse de ticari ve yabancı kredi kullanımı anlamında sıkı ilişkileri oluşmaya başlamış ve bu kurumsal ilişkilerde şirketlerin sadece dış görünüşleri değil içsel yapıları, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve kurumsal kimlikleri de incelenir ve değerlendirilir olmuştur.

Şirketlerin genişleyen ticaret hacmine uyumlu olarak büyümeleri, bunun sonunda da orta ve büyük ölçekli firmaların sayısının hızlı bir artış göstermesi ülkemizde geleneksel ve kurumsal olmayan yapılara sahip şirketlerin çözüm arayışlarına girmeleri sonucunu doğurmuştur. 

Daha profesyonel ve rekabetçi bir yapıya kavuşmak ve uluslararası bir oyuncu olmaya yönelik kurumsallaşma isteği globalleşme ile birlikte artık bir gereksinim haline gelmiştir. Tüm bunların şirket bünyesince benimsenmesi, ancak klasik organizasyonların günün gereğine göre yeniden yapılandırılmasına ve şirketin birimlerinin performanslarının iyileştirilmesine bağlıdır. 

Bu bağlamda şirketlerin etkinlik ve elde edilen sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin kriter ve performans ölçüm sistemlerinde dahi pek çok radikal değişiklik gerçekleşmiştir. EVA (Ekonomik Katma Değer)gibi kavramlar öne çıkmaktadır. Artık yönetim organizasyonları sadece karlılık, ciro vs alanlara değil “hissedar değerini” arttırmaya odaklanmalıdır. 

Global Dünya’da ve kendi coğrafyamızda sürdürülebilir rekabetçi bir güç oluşturmak artık şirketleri için yaşamsal bir anlam taşımaktadır. Bunun yolu da yine bize Global Dünya’nın sunmuş olduğu bilgi ve teknolojiyi kullanıp geliştirmekten geçmektedir. 

Sonuç olarak kurumsallık, sürdürülebilir büyüme için şirketler de sürekli değişim içinde olmalıdırlar. “DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR” mottosu hep anımsanmalıdır. 

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.