Hizmetler

Raporlama Desteği

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Amerikan Muhasebe Standardı  (US GAAP), Alman Muhasebe Standardı (German GAAP – HB II.) kapsamında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyumlu mali tabloların hazırlanmasında, grup şirketlere yönelik raporlama ve konsolidasyon paketlerinin hazırlanmasında bilfiil görev almakla birlikte şirketlerin finansal raporlama birimlerine gerektiğinde teknik destek ve danışmanlık hizmetleri verilmesi hizmetidir. Ayrıca 4400 sayılı Uluslararası Denetim Standart’ına uygun şekilde Üzerinde Mutabık Kalınan prosedürlere ilişkin özel amaçlı raporlama destekleri hizmeti de etkin biçimde sağlanmaktadır.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.