Hizmetler

Tam Tasdik

Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Tam Tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu ve denetim standartlarına göre incelendiğinin tasdiki hizmetidir. Hizmetin genel amacı; ödenecek Kurumlar Vergisinin ​veya Gelir Vergisinin doğruluğunu tespit ederek kamu yararı ilkesinin yerine getirilmesidir.


Tasdik hizmetinin olası bir vergi incelemesi riskini azaltmasının yanı sıra hatalı uygulamaların önceden tespit edilmesi ve düzeltilmesine olanak vermektedir. Ayrıca şirketin vergi planlamasına katkıda bulunulmakta ve vergi maliyeti en aza indirilmektedir. Dolayısıyla, yaptığımız denetim ve tasdik hizmeti kanunların doğru uygulanmasında önemli yararlar sağlamakta ve işletmelerin yasaların tanıdığı hak ve vergi avantajlarından da en iyi şekilde yararlanmalarına olanak vermektedir.


AS/Nexia Türkiye tam tasdik hizmetine ek olarak aşağıdaki alanlarda da yeminli mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.

 

 • Yıllık Kurumlar ve Gelir Vergisi Beyannamesi ile eklerinin tasdiki (Tam Tasdik),
 • Katma Değer Vergisi İadesi ve Tasdiki İşlemleri,
 • Diğer tasdik hizmetleri,
 • ​Yatırım İndirimi Tutarının Tespiti,
 • TÜBİTAK "Yeminli Mali Müşavirlik Ar-Ge Harcamaları Değerlendirme Raporu",
 • Kurumların Sermaye Artışı İşlemlerinin Tasdiki,
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri,
 • İç Kaynakların Sermayeye İlavesinin Tetkiki ve Tasdiki,
 • Stopaj iadesi tasdiki,
 • İstisna gelirlerin tasdiki,
 • Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartlarının korunduğunun tasdiki,
 • ​Özel Tüketim Vergisi İade ve Mahsup İşlemleri,
 • Birleşme, Bölünme ve Devir İşlemleri,
 • Yeminli Mali Müşavirlerin Yapmaya Yetkili Oldukları Diğer Tasdik İşlemleri

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.