Bağımsız Denetim ve Raporlama / Gündem

TFRS ve BOBİ FRS Mali Tablolarda Kur Değerlemeleri Hakkında Önemli Hatırlatma!

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun “KGK” 15 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu duyuru ile TFRS ve BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlanacak finansal tablolarda dönem sonu değerlemesinde, 30 Aralık tarihinde açıklanan gösterge niteliğindeki kurların değil, 31 Aralık (ya da eş değer olarak raporlama dönemi son gününe denk gelen tarihteki) tarihli şirket için geçerli olan spot kur üzerinden yapmaları gerektiğini açıklamıştır.

 

Bu duyuru ile TFRS ve BOBİ FRS’ye hazırlanacak finansal tablolarda;

  • Yabancı para cinsinden parasal varlıklarını raporlama dönemi sonu itibarıyla geçerli alış kurundan,
  • Yabancı para cinsinden parasal yükümlülüklerini raporlama dönemi sonu itibarıyla geçerli satış kurundan,

 

Kur değerlemesine tabi tutulması gerektiğini açıklanmaktadır.

 

Devamı için ...

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.