Duyuru

2020 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.

DUYURU

03/01

02.03.2021

KONU:

*2020 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı.

 

2020 Yılına ilişkin Gelir Vergisi Beyanname verme dönemi 1 Mart 2021 tarihinde başladı.

  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2020 takvim yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
  • Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfası (www.gib.gov.tr ) üzerinden ulaşılabilir.

2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2021 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

  • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2021,

 

  • İkinci taksitin 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığından),

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

Rehber ve Broşürler Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış olup, söz konusu rehber ve broşürlere aşağıda yer alan link üzerinde ulaşılabilir.

 

2020 Gelir Vergisi Rehber ve Broşürleri

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.