Gündem

Covid 19 Salgınının UFRS (TFRS) Mali Tablolara Etkileri

Bilindiği üzere, COVID-19’un etkisi artmaya devam ediyor ve uzun zamandır ilk kez bu kadar ciddi bir durumla karşı karşıyayız.
 
Bu sürecin, şirketlerin mali tablolarına etkilerinin doğru anlaşılması açısından şirketlerin UFRS'ye (TFRS) uygun kararlar vermesi ve mali tablolarında uygulaması gerekiyor.
 
Bu bağlamda, Şirketlerin mali tablo hazırlık süreçleri açısından yol gösterecek "Mevcut Düzenleme ve Ertelemelere İlişkin Özeti" ile konunun "TFRS ve Denetim Standartları Açısından Potansiyel Etkilerini " sizlerle paylaşıyoruz.

 

Ekli dosyada bültenimize ulaşabilirsiniz.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.