Pratik Bilgiler

G.V. İstisna ve İndirimler

Konut Kira Gelirleri İstisnası
Yıllar Tutar
2022 yılı 9.500,00 TL
2021 yılı 7.000,00 TL
2020 yılı 6.600,00 TL
2019 yılı 5.400,00 TL
2018 yılı 4.400,00 TL
2017 yılı 3.900,00 TL
2016 yılı 3.800,00 TL
2015 yılı 3.600,00 TL
2014 yılı 3.300,00 TL
2013 yılı 3.200,00 TL
2012 yılı 3.000,00 TL
2011 yılı 2.800,00 TL
2010 yılı 2.600,00 TL
2009 yılı 2.600,00 TL
2008 yılı 2.400,00 YTL
2007 yılı 2.300,00 YTL
2006 yılı 2.200,00 YTL
   
(*) Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)
istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2020 yılı için 180.000 TL'yi aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.
   
Kesinti yoluyla vergilendirilmiş bulunan
menkul sermaye iratları ve kurumlardan elde edilen
kar paylarında(kar payının 1/2 si) beyan sınırı
Yıllar Tutar
2022 yılı 70.000,00 TL
2021 yılı 53.000,00 TL
2020 yılı 49.000,00 TL
2019 yılı 40.000,00 TL
2018 yılı 34.000,00 TL
2017 yılı 30.000,00 TL
2016 yılı 30.000,00 TL
2015 yılı 29.000,00 TL
2014 yılı 27.000,00 TL
2013 yılı 26.000,00 TL
2012 yılı 25.000,00 TL
2011 yılı 23.000,00 TL
2010 yılı 22.000,00 TL
2009 yılı 22.000,00 TL
2008 yılı 19.800,00 YTL
2007 yılı 19.000,00 YTL
2006 yılı 18.000,00 YTL
   
Kesinti yoluyla vergilendirilmiş
bulunan gayri menkul sermaye
iratlarında beyan sınırı
Yıllar Tutar
2022 yılı 70.000,00 TL
2021 yılı 53.000,00 TL
2020 yılı 49.000,00 TL
2019 yılı 40.000,00 TL
2018 yılı 34.000,00 TL
2017 yılı 30.000,00 TL
2016 yılı 30.000,00 TL
2015 yılı 29.000,00 TL
2014 yılı 27.000,00 TL
2013 yılı 26.000,00 TL
2012 yılı 25.000,00 TL
2011 yılı 23.000,00 TL
2010 yılı 22.000,00 TL
2009 yılı 22.000,00 TL
2008 yılı 19.800,00 YTL
2007 yılı 19.000,00 YTL
2006 yılı 18.000,00 YTL
   
Değer Artış Kazançlarında İstisna (Gayri Menkul Satışlarında)
Yıllar Tutar
2022 yılı 25.000,00 TL
2021 yılı 19.000,00 TL
2020 yılı 18.000,00 TL
2019 yılı 14.800,00 TL
2018 yılı 12.000,00 TL
2017 yılı 11.000,00 TL
2016 yılı 11.000,00 TL
2015 yılı 10.600,00 TL
2014 yılı 9.700,00 TL
2013 yılı 9.400,00 TL
2012 yılı 8.800,00 TL
2011 yılı 8.000,00 TL
2010 yılı 7.700,00 TL
2009 yılı 7.600,00 TL
2008 yılı 6.800,00 YTL
2007 yılı 6.400,00 YTL
2006 yılı 6.000,00 YTL
   
G.V.K. Mükerrer 80 Maddesinde
Belirtilen Bazı Arızi Kazançlarda İstisna
Yıllar Tutar
2022 yılı 58.000,00 TL
2021 yılı 43.000,00 TL
2020 yılı 40.000,00 TL
2019 yılı 33.000,00 TL
2018 yılı 27.000,00 TL
2017 yılı 24.000,00 TL
2016 yılı 24.000,00 TL
2015 yılı 23.000,00 TL
2014 yılı 21.000,00 TL
2013 yılı 21.000,00 TL
2012 yılı 20.000,00 TL
2011 yılı 19.000,00 TL
2010 yılı 18.000,00 TL
2009 yılı 17.900,00 TL
2008 yılı 16.000,00 YTL
2007 yılı 15.000,00 YTL
2006 yılı 14.000,00 YTL
   
TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GMSİ İLİŞKİN BEYAN SINIRLARI
Yıllar Tutar
2022 3.800,00 TL
2021 2.800,00 TL
2020 2.600,00 TL
2019 2.200,00 TL
2018 1.800,00 TL
2017 1.600,00 TL
2016 1.580,00 TL
2015 1.500,00 TL
2014 1.400,00 TL
2013 1.390,00 TL
2012 1.290,00 TL
2011 1.170,00 TL
2010 1.090,00 TL
2009 1.070,00 TL
2008 960 YTL
2007 900 YTL
2006 875 YTL
2005 800 YTL
2004 750.000.000 TL
2003 600.000.000 TL
   
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.