Sirküler

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin TCMB Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesi ile belirlenen yükümlülük koşullarını sağlayan firmalar, haftalık olarak, Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Plan

 

SİRKÜLER

06/05

08.06.2020

KONU:

* TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sisteminde Haftalık Raporlama Yükümlüğü:

 

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası “Kurum” Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesi ile belirlenen yükümlülük koşullarını sağlayan firmalar ( Buna göre, yurtiçinden ve yurtdışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son işgünü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde yada dengi yabancı para olan firmalar) haftalık olarak, Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine uygun olarak hazırlanmış yasal mali tablo verilerini YP ve TL ayrımında raporlamaya başlayacaktır.

Bu bağlamda, Kurum’dan Denetim Şirketi olarak bugün aldığımız bildirim ile, ilgili maddenin kapsamında olmanız durumunda, haftalık hesap dönemine ilişkin bildirimlerinizi kurumun açıkladığı formun doldurarak 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren her hafta Salı mesai bitimine kadar kurumsalizleme@tcmb.gov.tr resmi e-posta adresine iletilmesi gereklidir.

Raporlamalar Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılacak olup, ayrıca reeskont veya tahakkuk hesaplanması beklenmemektedir. Formun kontrol alanında hatalı ya da eksik veri girişlerinin önlenmesine yönelik uyarılar bulunmaktadır.

Konu ile ilgili yazılı talimat firmalara ayrıca yazı ile ilam olacaktır.

Form ile ilgili her türlü ilave sorular için TCMB nezdinde iletişimden sorumlu kişiler ve iletişim bilgileri şu şekilde bildirilmiştir:

 

Merve ARTMAN  - Merve.Artman@tcmb.gov.tr Gonca Zeynep ÖZDEMİR - Zeynep.Ozdemir@tcmb.gov.tr İsmail Onur YILMAZ - IsmailOnur.Yilmaz@tcmb.gov.tr Eray GÖKGÖR - Eray.Gokgor@tcmb.gov.tr Fatih Yalçın METE - Fatih.Mete@tcmb.gov.tr

 

TCMB Haftalık Kurumsal İzleme Formu sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.