Sirküler

Sirküler - 2023

Yıl Sirküler No Başlık
2023 12/10 SPK Tarafından Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2023 12/09 2024 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.
2023 12/08 Bazı Vergi Kanunlarında Önemli Değişiklikler İçeren 7491 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2023 12/07 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-ge-Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süresi 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatıldı.
2023 12/06 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin 24.11.2023 Tarihinden Önce Bankacılık Sistemi Üzerinden Ödenen İthalat Bedellerinden Doğan ve Gümrükte Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılabilecektir.
2023 12/05 GVK' nın Geçici 67 inci Maddesi Kapsamında Bazı İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatılmış Ayrıca Döviz Hesaplarına İlişkin Tevkifat Oranı Artırılmıştır. 28.12.2023
2023 12/04 Araştırma Alt Yapılarına Sağlanan Vergisel Teşviklerin Süresi 31.12.2028 Tarihine Kadar Uzatıldı.
2023 12/03 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %44,25 Olarak Yeniden Belirlendi.
2023 12/02 Ar-ge İndirimi ile Teknoket Kazanç İstisnasından Faydalanan Mükelleflerin Yıllık Karlarından Ayıracağı Fon Tutarı Artırıldı.
2023 12/01 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %41,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2023 11/11 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı. 30.11.2023
2023 11/10 Bazı Vergi Kanunlarında Önemli Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi TBMM ye Sunulmuştur. 29.11.2023
2023 11/09 Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karara Ait Duyuru Yayımlandı.
2023 11/08 Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2023 11/07 Yeniden Değerleme Oranı 2023 Yılı İçin % 58,46 Olarak Tespit Edilmiştir.
2023 11/06 İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Gümrükte Ödenen KDV’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı.
2023 11/05 Elektrik Motorlu Binek Otomobillerden Motor Gücü 160 kW Geçmeyenlerin ÖTV Matrahları Yükseltildi.
2023 11/04 Tecil Faiz Oranı %36 Olarak Yeniden Belirlendi.
2023 11/03 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 3,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
2023 11/02 Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistematik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Tebliğ Yayımlandı.
2023 11/01 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %36,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2023 10/04 Sermaye Şirketlerinin Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarını Düzenleyen Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı.
2023 10/03 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.
2023 10/02 Yeniden Değerleme Oranı 2023 Yılı 3. Geçici Vergi Dönemi İçin %34,80 Olarak Tespit Edilmiştir.
2023 10/01 Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açıldı.
2023 09/03 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %31,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2023 09/02 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 07.09.2023
2023 09/01 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %26,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2023 08/05 Emlak Vergisine Esas Olmak Üzere 2024 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı.
2023 08/04 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1. Taksit Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2023 08/03 Karekod Standardı Kılavuzu Yayımlandı.
2023 08/02 2023 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Yeniden Belirlendi.
2023 08/01 GV,MTV,7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri İle Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yükleme Süreleri Uzatıldı.
2023 07/14 30.06.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.
2023 07/13 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı .
2023 07/12 Yeniden Değerleme Oranı 2023 Yılı 2. Geçici Vergi Dönemi İçin %18,95 Olarak Tespit Edilmiştir.
2023 07/11 Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ait ÖTV tutarları artırılmıştır.
2023 07/10 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlandı.
2023 07/09 93 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
2023 07/08 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2023-31.12.2023 Dönemi İçin Belirlendi.
2023 07/07 Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Artırıldı.
2023 07/06 2023 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Yeniden Belirlendi.
2023 07/05 KDV Oranları Yeniden Belirlendi.
2023 07/04 Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Paylarında Tevkifat Oranı Yeniden Belirlendi.
2023 07/03 Bazı Vergi Kanunlarında Önemli Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi TBMM ye Sunulmuştur
2023 07/02 Özet Döviz Pozisyon Raporu Bildirim Yükümlülüğü 50 Milyon TL ve Üzeri Kredi Bakiyesi Bulunan Firmalar İçin 2024 Ocak Ayına Ertelendi.
2023 07/01 GVK' nın Geçici 67 inci Maddesi Kapsamında Bazı İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Uygulamasının Süresi Uzatılmış Ayrıca Döviz Hesaplarına İlişkin Tevkifat Oranı Artırılmıştır.
2023 06/04 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %16,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2023 06/03 Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.
2023 06/02 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “SGK Bildirimleri” Bölümünde Değişiklik Yapıldı.
2023 06/01 Ek Verginin 12 Aya Kadar Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi Yayımladı.
2023 05/04 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2023 05/03 7440 Sayılı Kanun (Af Kanunu) Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara Yönelik Kayıtlarını Düzelten Mükelleflerin Beyan ve Ödeme Süresinde Değişiklik Olmamıştır.
2023 05/02 7440 Sayılı Kanun (Af Kanunu) Kapsamında Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır.
2023 05/01 2023 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2023 04/09 31.03.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.
2023 04/08 Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs formlarına, e-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı.
2023 04/07 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-ge-Tasarım Merkezlerinde Bilişim Personeli İçin Uzaktan Çalışma Oranı %100 Olarak Belirlendi.
2023 04/06 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Bazı İstisna ve İndirimler Üzerinden Hesaplanan Ek Vergiye İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 17.04.2023
2023 04/05 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah Artırımı Beyannameleri Kullanıma Açılmıştır.
2023 04/04 Yeniden Değerleme Oranı 2023 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin %8,77 Olarak Tespit Edilmiştir.
2023 04/03 7440 Sayılı Kanun Kapsamında E-Beyanname Sisteminde Güncellemeler Yapıldı. 07.04.2023
2023 04/02 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılamasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2023 04/01 7440 Sayılı Kanun Kapsamında E-Beyanname Sisteminde Güncellemeler Yapıldı.
2023 03/15 Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi İle Ba-Bs Formlarının Verilme ve Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı.
2023 03/14 7440 Sayılı Kanun İle Deprem Bölgesine Yönelik Düzenlemeleri İçeren Tebliğ Yayımlandı.
2023 03/13 KDV, Konaklama Vergisi, Damga Vergisi, MUHSGK Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2023 03/12 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.
2023 03/11 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.
2023 03/10 7441 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Bağışlar Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilecektir.
2023 03/09 7440 Sayılı Kanun’un Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri
2023 03/08 7440 Sayılı Kanun’un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri
2023 03/07 7440 Sayılı Kanun İle Deprem Bölgesine Yönelik Düzenlemeler.
2023 03/06 7440 Sayılı Kanun Kapsamında 2022 Yılı İçin Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Getirilen Ek Vergiler.
2023 03/05 7440 Sayılı Kanun’un Yeniden Yapılandırılan Kamu Alacaklarına İlişkin Düzenlemeleri
2023 03/04 EYT Düzenlemesi Sonrası SGK'ya Yapılan Başvurular Hakkında Duyuru Yayımlandı.
2023 03/03 Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin KDV Sirküleri Yayımlandı.
2023 03/02 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin Sermaye Azaltımının Vergilenmesine İlişkin Düzenlemeleri.
2023 03/01 Nakdi Sermaye Artışı İndirimi İle İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Kurumların Elde Ettikleri Kazançlarda İndirim.
2023 02/18 Deprem Sebebiyle KDV İadelerinde Değişikliği Konu Alan KDV Tebliği Yayımlandı.
2023 02/17 Karekod ‘un 01.09.2023 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek e-Belgelerde Bulunması Gerekmektedir.
2023 02/16 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Bulunan Kamu Borçlularının 7256 ve/veya 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Kapsamındaki Taksit Ödeme Süreleri Yeniden Belirledi.
2023 02/15 Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde ki %1 KDV Oranının Kapsamı Genişletildi.
2023 02/14 Depremden Etkilenen Sivas İli Gürün İlçesi İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.
2023 02/13 Elazığ İlinin Deprem Sebebiyle Müchir Sebep Kapsamına Alınmasına İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı
2023 02/12 Depremden Etkilenen Elazığ İli İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.
2023 02/11 Deprem Sebebiyle OHAL İlan Edilen Yerlere Yapılan Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oranı %1 Olarak Belirlendi.
2023 02/10 Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Paylarında Tevkifat %0 Olarak Belirlendi.
2023 02/09 Depremden Etkilenen İllerde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzenine İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2023 02/08 Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetinin Vergisel Durumuna İlişkin Sirküler Yayımlandı.
2023 02/07 Mücbir Sebep Halinde Olan Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır.
2023 02/06 SPK Tarafından Deprem Bölgesine Bağışta Bulunmak İsteyen Şirketler İle İlgili Kurul Kararı Yayımlandı.
2023 02/05 Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumuna İlişkin GİB Tarafından Duyuru Yayımlandı.
2023 02/04 Ülkemizde Yaşanan Deprem Sebebiyle SGK Prim Borçlarının Ödeme Süresi İle Kuruma Verilmesi Gereken Beyanların Verilme Süresi Ertelendi.
2023 02/03 Ülkemizde Yaşanan Deprem Sebebiyle AFAD Tarafından Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışlar Vergi Matrahından İndirim Konusu Yapılabilir.
2023 02/02 Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.
2023 02/01 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2023 01/23 KDV İade Talebinde Bulunalabilecek Asgari Tutarın Belirlenmesi İle Hasılat Esaslı Vergilendirmeye İlişkin Karar Yayımlandı.
2023 01/22 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 31.01.2023 Tarihinden İtibaren 6.000,00 TL Olarak Belirlendi.
2023 01/21 31.12.2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Döviz Hesaplarının KKM Hesabına Aktarımı Sonucunda Elde Edilen Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Getirildi.
2023 01/20 Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2023 Yılı İçin Belirlendi.
2023 01/19 Ticaret Bakanlığı Tarafında Elektronik Ortamda Yapılan Bildirimler Mükellef Tarafından Yapılmış Bildirim Olarak Kabul Edilecektir.
2023 01/18 ÖTV Kanunu Kapsamında Motorlu Araç Ticareti Yapan Mükelleflerden Teminat Alınmasına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2023 01/17 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline Yönelik Kurumlar ve KDV İstisnasının Süresi Uzatıldı
2023 01/16 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2023-30.06.2023 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi.
2023 01/15 Asgari Ücret Desteğine İlişkin 7431 Sayılı Kanun Yayımlandı
2023 01/14 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 11.01.2023
2023 01/13 Artırımlı Ar-Ge Uygulamasına İlişkin Karar Yayımlandı.
2023 01/12 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2023-30.06.2023 Dönemi İçin Belirlendi.
2023 01/11 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2023 01/10 Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi İstisnasının Usul ve Esaslarını Belirleyen Tebliğ Yayımlandı.
2023 01/09 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %10,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2023 01/08 2023 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi.
2023 01/07 Belediye Gelirlerinde 2023 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi.
2023 01/06 2023 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirlendi.
2023 01/05 2023 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2023 01/04 2023 Yılı İçin Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları %61,5 Oranında Artırılarak Belirlendi.
2023 01/03 Malul veya Engellilerin Taşıt Alım ile İthallerindeki ÖTV'den İstisna Tutar Artırıldı.
2023 01/02 01.01.2023’ten İtibaren Uygulanacak Değerli Kağıtların Satış Bedelleri Belirlendi.
2023 01/01 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.