Sirküler

Sirküler - 2024

Yıl Sirküler No Başlık
2024 07/04 Bazı Vergi Kanunlarında Önemli Değişiklikler İçeren Kanun Teklifi TBMM ye Sunulmuştur.
2024 07/03 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2024-31.12.2024 Dönemi İçin Belirlendi.
2024 07/02 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Malların Maktu Vergi Tutarları Güncellenmiştir.
2024 07/01 İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2024 06/03 Enflasyon Düzeltmesi Sonrasında Ticaret Şirketlerinin Yetkili Organlarınca Esas Alınacak Finansal Tablolar Belirlendi.
2024 06/02 Tasarruf Finansman Şirketleri İle Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarınca Düzenlenecek Belgeleri Konu Alan VUK Tebliği Yayımlandı.
2024 06/01 İhracat Bedellerinin Bankaya Satılma Zorunluluğu %40 tan %30 a İndirildi.
2024 05/08 Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Düzenlemelerin Yer Aldığı Kanun Yayımlandı.
2024 05/07 SGK Tecil Faiz Oranı İle Gecikme Zammı Oranı Yeniden Belirlendi.
2024 05/06 E-Defterlerin Oluşturulma, İmzalama ve Berat Yükleme Süreleri Yeniden Belirlendi.
2024 05/05 Tecil Faiz Oranı %48 Olarak Yeniden Belirlendi.
2024 05/04 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 4,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
2024 05/03 2024 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Beyan ve Ödeme Süresi Uzatıldı.
2024 05/02 Kamu ihale mevzuatı uyarınca aranılan bilanço oranlarının hesaplanmasında enflasyon düzeltmesine tabi bilanço verilerinin esas alınması
2024 05/01 GVK'nın Geçici 67 inci Maddesi Kapsamında Bazı İratlara Yönelik İndirimli Tevkifat Oranları Yeniden Belirlendi.
2024 04/06 2024 Yılı 1. Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağına İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.
2024 04/05 Yeme ve İçme Hizmetlerinde KDV Oranı Uygulamasına İlişkin KDVGUT Yayımlandı.
2024 04/04 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi İle Form Ba ve Form Bs Bildirimlerinin ve e-defterlerin Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.
2024 04/03 Yeniden Değerleme Oranı 2024 Yılı 1. Geçici Vergi Dönemi İçin %7,55 Olarak Tespit Edilmiştir.
2024 04/02 Bağımsız Denetime Tabi Olma Hadleri 2024 Yılı İle Takip Eden Yıllar İçin Yeniden Belirlendi.
2024 04/01 Vergiyle İlgili Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı %51,75 Olarak Yeniden Belirlendi.
2024 03/03 2023 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Rehberi Yayımlandı.
2024 03/02 Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, “Form Ba-Bs” bildirimlerinin ve e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatıld
2024 03/01 SGK Gecikme Cezası Oranı %3 Olarak Yeniden Belirlendi.
2024 02/07 Menkul Satış Sözleşme Bedelini ve Bu Sözleşmelerden Kaynaklanan Diğer Ödeme Yükümlülüklerinin TL Cinsinden Yapılmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.
2024 02/06 İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkelerin Kapsamı Genişletildi.
2024 02/05 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında VUK Sirküleri Yayımlandı.
2024 02/04 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2024 02/03 Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Yeniden Belirlendi.
2024 02/02 SGK Mevzuatı Kapsamında Asgari Ücret Desteğinin 2024 Yılında da Uygulanmasına İmkan Tanıyan 7495 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2024 02/01 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2024 01/16 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 31.01.2024 Tarihinden İtibaren 9.275,00 TL Olarak Belirlendi.
2024 01/15 Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışı Suretiyle Gerçekleşen Teslimlere İlişkin Düzenlemelerin de Yer Aldığı KDV Tebliği Yayımlandı.
2024 01/14 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 18.01.2024
2024 01/13 Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2024 01/12 Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2024 Yılı İçin Belirlendi.
2024 01/11 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2024 01/10 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2024-30.06.2024 Dönemi İçin Belirlendi.
2024 01/09 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2024 01/08 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2024 01/07 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi
2024 01/06 EN ÖKC lerin, YN ÖKC ler İle Değiştirilmesine ve YN ÖKC lere İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.
2024 01/05 2024 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi.
2024 01/04 2024 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirlendi.
2024 01/03 2024 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2024 01/02 Malul veya Engellilerin Taşıt Alım ile İthallerindeki ÖTV'den İstisna Tutar Artırıldı.
2024 01/01 Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.