Sirküler

Sirküler - 2024

Yıl Sirküler No Başlık
2024 02/05 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında VUK Sirküleri Yayımlandı.
2024 02/04 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı.
2024 02/03 Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Yeniden Belirlendi.
2024 02/02 SGK Mevzuatı Kapsamında Asgari Ücret Desteğinin 2024 Yılında da Uygulanmasına İmkan Tanıyan 7495 Sayılı Kanun Yayımlandı.
2024 02/01 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Dikkate Alınacak Döviz Kurları Yayımlandı.
2024 01/16 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 31.01.2024 Tarihinden İtibaren 9.275,00 TL Olarak Belirlendi.
2024 01/15 Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışı Suretiyle Gerçekleşen Teslimlere İlişkin Düzenlemelerin de Yer Aldığı KDV Tebliği Yayımlandı.
2024 01/14 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları 18.01.2024
2024 01/13 Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru Yayımlandı.
2024 01/12 Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2024 Yılı İçin Belirlendi.
2024 01/11 Gelir Vergisinden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları
2024 01/10 Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.01.2024-30.06.2024 Dönemi İçin Belirlendi.
2024 01/09 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.
2024 01/08 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
2024 01/07 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi
2024 01/06 EN ÖKC lerin, YN ÖKC ler İle Değiştirilmesine ve YN ÖKC lere İlişkin VUK Tebliği Yayımlandı.
2024 01/05 2024 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi.
2024 01/04 2024 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirlendi.
2024 01/03 2024 Yılı Emlak Vergisi Tutarının Hesabına Yönelik Tebliğ Yayımlandı.
2024 01/02 Malul veya Engellilerin Taşıt Alım ile İthallerindeki ÖTV'den İstisna Tutar Artırıldı.
2024 01/01 Asgari Ücret ve Sigorta Prim Hesabına Esas Kazancın Sınırları Değişti.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.