Bağımsız Denetim ve Raporlama / Gündem

Tms 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

 

Konu: Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamanın Uygulanması

 

Bilindiği üzere TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin, konsolide finansal tabloları da dahil olmak üzere, tüm temel finansal tablolarında uygulanır. Yüksek enflasyonlu bir ekonomide, faaliyet sonuçlarının ve finansal durumun düzeltme yapılmaksızın yerel para biriminde raporlanması anlamlı ve faydalı değildir. Para satın alma gücünü öyle bir oranda kaybeder ki, farklı zamanlarda meydana gelen işlemlerin veya diğer olayların tutarlarının karşılaştırılması, aynı hesap döneminde bile yanıltıcı olur.  TMS 29 işte bu etkilerin ortadan kaldırılması ve doğru, tarafsız, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir mali tabloların sunulmasını amaçlamaktadır.

 

Bu Standart, yüksek enflasyonun varlığına ilişkin kesin bir oran tanımlamamakla birlikte finansal tabloların bu Standarda göre düzeltilmesinin ne zaman gerekli hale geleceği konusu bir takdir meselesidir. Yüksek enflasyon, bir ülkenin, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, aşağıdakileri de içeren ekonomik özelliklerince belirlenir:

 

  1. Nüfusun çoğunluğu servetini parasal olmayan varlıklarda ya da nispeten istikrarlı bir yabancı para biriminde tutmayı tercih eder. Elde tutulan yerel para, satın alma gücünü korumak üzere hemen yatırıma dönüştürme vb. suretiyle değerlendirilir;
  2. Nüfusun çoğunluğu parasal tutarları yerel para biriminden değil, nispeten istikrarlı bir döviz cinsinden dikkate alır. Fiyatlar da bu döviz cinsinden belirlenebilir;
  3. Kredili satış ve satın almalardaki fiyatlar; süre kısa bile olsa, kredi süresi boyunca satın alma gücünde beklenen zararları karşılayacak şekilde belirlenir;
  4. Faiz oranları, ücretler ve fiyatlar bir ‘fiyat endeksi ’ne bağlıdır ve
  5. Son üç yılın kümülatif enflasyon oranı %100’e yaklaşmakta ya da aşmaktadır.

 

Kamu Gözetim Kurumu tarafından 27.11.2023 tarihli Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi ile hem TMS/TFRS hem de BOBİ FRS kapsamında Enflasyon Muhasebesi uygulaması açıklanmıştır.

 

Uygulama rehberi, TMS 29 ve BOBİ FRS Modül 25 linkleri aşağıda ekler kısmında yer almaktadır.

 

Ekler

KGK’nın 27 Kasım 2023 tarihinde yapmış olduğu duyuru

TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

BOBİ FRS Modül 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

 

İletişim:

 

Yusuf Belli – Kıdemli Denetim Müdürü                                    ybelli@nexiaturkey.com.tr

 

 Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.