Duyuru

01.10.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Kurumlar Vergisi Oranları 06.10.2023

Duyuru

10/03

06.10.2023

Konu:

01.10.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Kurumlar Vergisi Oranları

 

Kurumlar vergisi oranı, 2023 Yılı 3. Geçici Vergi Döneminden başlamak üzere aşağıdaki gibi uygulanmaya başlanacaktır.

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ

KV ORANI

Kurumlar Vergisi Mükellefi

 

(Aşağıdaki Mükellefler Haricindeki Tüm Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

25%

Bankalar, 6361 Sayılı Kanun Kapsamındaki Şirketler, Elektronik Ödeme Ve Para Kuruluşları, Yetkili Döviz Müesseseleri, Varlık Yönetim Şirketleri, Sermaye Piyasası Kurumları İle Sigorta Ve Reasürans Şirketleri ve Emeklilik Şirketleri

30%

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında İlk Defa İşlem Görmek Üzere En Az %20 Oranında Halka Arz Edilen Şirketler (2 Puanlık KV İndirimi) (%25-%2)

 

(Payların İlk Defa Halka Arz Edildiği Hesap Döneminden Başlamak Üzere Beş Hesap Dönemi ile Sınırlıdır)

23%

 

İhracat Yapan Kurumların Münhasıran İhracattan Elde Ettikleri Kazançları İçin

(5 Puanlık KV İndirimi) (%25-%5)

20%

Sanayi Sicil Belgesini Haiz Ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumların Münhasıran Üretim Faaliyetinden Elde Ettikleri Kazançları İçin (1 Puanlık KV İndirimi)

(%25-%1)

 

(Üretim Faaliyeti Sonucunda Ortaya Çıkan Ürünlerin İhraç Edilmesi Durumunda Tespit Edilen Kazanç İçin %20 Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanıyorsa Ayrıca İlave Bir Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulanmayacaktır. Üretimden ihraç edilen ürünler için Kurumlar Vergisi Oranı %20 Kabul Edilecektir.)

24%

 

Yukarıda yer alan tabloda belirtilen oranlar; şirketlerin faaliyetlerine veya halka açık olup olmadıklarına göre değişebilecektir. Örneğin payları Borsa İstanbul pay piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen şirketin ihracat faaliyetinden elde edilen kazancına kurumlar vergisi oranı %18 (*) olarak uygulanacaktır.

 

(*) Genel Kurumlar Vergisi Oranı %25 – Halka Arzdan Dolayı %2 Kurumlar Vergisi İndirimi – İhracat Faaliyeti Kapsamında %5 Kurumlar Vergisi İndirimi (%25-%2-%5=%18)

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.