E-Kitap

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

Kurumların  ilişkili kişilerle yapmış olduğu mal ve hizmet alım satımında uygulanan bedel yada fiyatın EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİNE göre belirlenen bedel yada fiyata aykırı olan kısmı transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü örtülü olarak dağıtılmış kazanç sayılır. 

İlişkili kişilerle gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı faaliyetlerle ilgili; alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç  para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. 
Transfer fiyatlandırması  yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar kurum kazancının tespitinde gider ya da maliyet olarak kabul edilmemektedir. 

 

E-Kitabın tamamı için lütfen tıklayınız.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.