E-Kitap

Yabancı Kurumlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi

1.jpg
Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda mükellefler bu vergi açısından tam mükellef kurumlar ve dar mükellef kurumlar şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutulmuşlardır.
Kanuni merkezi yada iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar tam mükellef kurum kabul edilmekte olup, bunlar gerek Türkiye’de ve gerekse yurtdışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilmektedir

 

 

 

E-Kitabın tamamı için lütfen tıklayınız.

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.