Bağımsız Denetim ve Raporlama / Gündem

TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bağımsız Denetim Sürecine İlişkin Duyuru

Tarih: 08.06.2021

KONU:

* TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Bağımsız Denetim Sürecine İlişkin Duyuru

 

Bilindiği üzere, Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan 24.02.2021 tarihli değişiklikler uyarınca Sistemik Risk Veri Takip Sistemi veri formları 2021 yılı Ocak ayından itibaren aylık frekansta toplanmaya başlanmış olup, uygulama kapsamında, firmalar tarafından 01.01.2020-31.12.2020 dönemi yıllık raporlarının son kez olmak üzere Sistemik Risk Veri Takip Sistemine 31.03.2021 tarihine kadar yüklenmesi ve bağımsız denetim sürecinin 31.05.2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmekteydi.
 

Sistemden kullanıcılara gönderilen bildirim ile, 2020 yılında başlayan ve sınırlayıcı etkileri halen devam eden Covid 19 salgın hastalık süreci nedeniyle söz konusu raporların bağımsız denetim sürecinin tamamlanması için TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sisteminin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar açık kalacağı ilan edilmiştir.

 

Bağımsız Denetim Süreci Nasıl Devam Edecek?

Bağımsız denetçilerin talep ettiği ilave belge ve veriler ile Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7 / 3 maddesi uyarınca denetçi tarafından bildirilen yanlışlıklar, denetlenen firmalar tarafından beş iş günü içerisinde düzeltilerek sisteme geri yüklenecek, bu işlem gerekirse tekrarlanarak denetim süreci 31 Temmuz 2021’e kadar tamamlanacaktır.


TCMB Sistemik Risk Veri Takip Sistemi üç aylık bağımsız denetime tabi raporlarda ilan edilen söz konusu uzatma, halihazırda kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresine gönderilmekte olan aylık raporların bildirimlerini etkilemeyecek olup, mevcut kurallar çerçevesinde aylık raporlar gönderilmeye devam edilecektir.


 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.