Gündem

Gündem - 2014

Yıl Başlık
2014 Mahkemelerce Hükmolunan Avukatlık Ücretlerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yeni Düzenleme
2014 Sınai Mülkiyet Hakları İstisnası 01.01.2015 Tarihinde Yürürlüğe Girecektir
2014 Kentsel Dönüşüm / Vergisel Boyut
2014 6552 Sayılı Torba Yasa ile Yurtdışındaki İşyerlerine Türk İşçisi Götüren İşverenlere Sağlanan Teşvik
2014 Torba Yasadan Yararlanıp Kasa mevcutlarını ve Ortaklardan Alacaklarını Kapatanların Kar Dağıtımı Nasıl Yapılacak?
2014 Özelgelerin Değerlendirilmesinde Önem Taşıyan Hususlar
2014 Şirket Ortakları İçin Verilmesi Gereken İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgelerinin 11.12.2014 Tarihine Kadar Verilmesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanmayacak.
2014 GİB Portalındaki E-FATURALARINIZ Siliniyor, Arşivlemeyi Unutmayın!
2014 Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Torba Yasa İle Yapılan Değişiklikler
2014 Torba Yasa İle Getirilen Diğer Borç Yapılandırmaları
2014 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı
2014 6552 Sayılı “Torba Yasa” İle Taşeron İşçilere Getirilen Maaş Güvencesi
2014 Torba Yasa İle Yeni TTK'da Yapılan Değişiklikler
2014 Arge Faaliyetlerinde Çalışanların Sigorta Prim Desteğindeki '' Her Bir Çalışan İçin 5 Yıl'' Lık Süre Kısıtlaması Kaldırıldı
2014 İndirimli Teminat Uygulaması Şartlarını Taşıyorsanız Bu Avantajı Kaçırmayın
2014 Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) İle Mal Alıp, İhraç Kayıtlı Satış Yapanlar Dikkat !
2014 İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Lehine Matrah Değişiklikleri
2014 İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Aleyhine Matrah Değişiklikleri
2014 Vergi Davalarını İlgilendiren Yasal Değişiklikler Yapıldı
2014 Mayıs 2014 Dönemi KDV Beyannamesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2014 KDV İade Taleplerinde, İade Tutarının Hesabına Yönelik Yeni Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler
2014 Kurumlar Vergisi ile İlgili Nakden Yada Mahsuben İade Taleplerinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar
2014 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi aldınız mı?
2014 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Yükümlülükleri
2014 Girişim Sermayesi Fonu Ve Fonun Kurumlar Vergisi Avantajı
2014 Sat-Geri Kirala İşleminde Vergisel Avantajlar Neler
2014 Sermaye Taahhüt Borcunu Ödemeyen Ortağa Faiz İşletilmeli Mi?
2014 Kurumların Kar Yada Sermaye Yedeklerini Sermayelerine İlave Etmesi Sonucu İştirak Eden Kurumlarca Alınan Pay Senetlerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
2014 Kurumların Kar Yada Sermaye Yedeklerini Sermayelerine İlave Etmesi Sonucu Alınan Pay Senetlerinin Ortak Gerçek Kişiler Açısından Değerlendirilmesi
2014 Yenileme Fonu Uygulamasında Mahsup Süresi
2014 Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatma
2014 Alacak Ve Borç Senetlerinde Reeskont Uygulaması
2014 İhraç Kayıtlı Mal Tesliminde Bedelin Sonradan Değişmesi Durumunda KDV
2014 Ticari Defterlerin Açılış Ve Kapanış Onayları Hakkında Hatırlatma
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.