Sirküler

01.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çalışanlara Yapılan Çocuk Yardımları İstisna Tutarı.

SİRKÜLER

07/05

04.07.2017

KONU:

* 01.07.2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak, Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çalışanlara Yapılan Çocuk Yardımları İstisna Tutarı.

 

1.GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULAN KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2017 tarihli ve 5820 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu 5 Sıra No’lu Genelge ile; 1 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısının aşağıdaki gibi uygulanacağı açıklanmıştır.

Maaş Katsayısı

Taban Aylığı Katsayısı

0,102706

1,607645

 

Buna göre, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.732,48 TL olarak uygulanacaktır.

2.ÇALIŞANLARA YAPILAN ÇOCUK YARDIMLARI İSTİSNA TUTARI:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2017 tarihli ve 5820 sayılı genelge ile; 1 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısı 0,102706 olarak belirlenmiştir. Buna göre 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilen çocuk yardımı tutarları da değişmiştir. Yeni tutarlar aşağıdaki gibidir.

GelirVergisi(Ücretİstisnasi) Açisindan(GelirVergisiKanunu

 

657.DMK Md:202 gösterge

( 2003/5884  BKK, 15.7.2003 RG)

250

Memur maaş katsayısı

Bütçe ve Mali Kontrol Gn.Md. Genelgesi

0,102706

 

01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları

 

 

Hesaplama Şekli

Tutar

 

0-6 Yaş Arası Çocuklar için

250 x 2 x 0,102706

51,35 TL

Bu sınırları aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

Daha Büyük Çocuklar İçin

250 x 0,102706

25,68 TL

NOTLAR: (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202,203,204 ve 205. Maddeleri)

  • 0-6 Yaş hesabında 72. ay dahildir.
  • Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.
  • Çocuk yardımına, çocuğun doğduğu ayı takip eden ay başından itibaren hak kazanılır.
  • Çocuk yardımı çocuğun ölümü yada aşağıdaki hallerin oluşması halinde takip eden ay başından itibaren kesilir:

1. Evlenen Çocuklar

2. 25 Yaşını dolduran Çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresi ödeme yapılmasına devam olunur)

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek ve tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenimi sürerken, tatil devresinden çalışanlar hariç)

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün genelgesi sirkülerimiz ekindedir.  

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.