Sirküler

2017 / Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı.

SİRKÜLER

11/02

06.11.2017

 

KONU:

* 2017 /  Eylül Ayına İlişkin SGK Prim Ödeme Süresi Uzatıldı.

 

2017 /  EYLÜL AYINA İLİŞKİN SGK PRİM ÖDEME SÜRESİ UZATILDI.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuruda; 2017 / Eylül ayı primleri, 6770 Sayılı Kanun kapsamında ertelenen 2016 yılı Aralık ayı primleri ve yapılandırma taksitleri de dahil olmak üzere ödeme vadesi 31/10/2017 tarihinde dolan kurum alacaklarının ödeme süreleri 07/11/ 2017 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

 

SGK duyurusu sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.