Sirküler

2017 Mart ayına ait sigorta primi ödemesine ilişkin SGK duyuru yayımlamıştır.

SİRKÜLER

05/02

03.05.2017

 

KONU:

*2017 Mart ayına ait sigorta primi ödemesine ilişkin SGK duyuru yayımlamıştır.

 

2017 MART AYINA AİT SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURU YAYIMLAMIŞTIR

 

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2017 mart ayına ait sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin 02.05.2017 tarihli duyuru yayımlamıştır.

6770 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 71 inci madde uyarınca 1/1/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırılan sigortalılar için işverenlere asgari ücret desteği verilmektedir.

Bununla birlikte, yine 6770 sayılı kanun ile 5510 sayılı Kanununa eklenen geçici 72. madde ile işverenlerin 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta primi borçları sırasıyla 2017 Ekim, Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017 tarihine kadar ertelenmiştir.

Yayımlanan duyuruda;

-2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarında sigorta primleri ertelenmiş olan işyerlerinden, bu aylarda borç tahakkuku kalmayanlara hak ettikleri asgari ücret destek tutarlarının mahsubu mümkün olmadığından, 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat aylarına ilişkin hak ettikleri asgari ücret destek tutarlarının mahsubu 2017/Mart ayına ilişkin prim borçlarına yapıldığı belirtilmektedir.

Dolayısıyla, ilgili aylarda asgari ücret desteğini hak edip mahsup işlemi yapılamayan 2017/Mart ayı sigorta prim borcunun, 2016/Aralık ayı ile 2017 Ocak ve Şubat ayları asgari ücret desteği düşüldükten sonra bankaya yansıtıldığı duyurulmaktadır.

 

SGK duyurusu sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.