Sirküler

2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

08/09

25.08.2017

 

KONU:

*2017 Temmuz Ayına Ait Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlanmıştır.

 

2017 TEMMUZ AYINA AİT SİGORTA PRİMİ ÖDEMESİNE İLİŞKİN SGK DUYURU YAYIMLAMIŞTIR

 

Yayımlanan duyuruda; 2017/Temmuz ayına ilişkin prim ve diğer kurum alacaklarının (6111, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemeleri de dâhil olmak üzere) ödeme süresi 05.09.2017 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

SGK duyurusu sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.