Sirküler

7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.

SİRKÜLER

06/03

09.06.2017

 

KONU :

*7020 Sayılı Kanun İle İlgili SGK Genelgesi yayımlandı.

 

7020 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ SGK GENELGESİ YAYIMLANDI:

 

7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

7020 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve Kanunun 1/c maddesinde yer alan; 2017 /Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ya verilen alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı 2017/21 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 

Söz konusu Genelge https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/105985 linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.