Sirküler

Bazı illerdeki işyerleri için uygulanan 6 puanlık ilave sigorta primi teşvikinin süresi uzatıldı.

SİRKÜLER

01/15

25.01.2017

KONU:

*Bazı illerdeki işyerleri için uygulanan 6 puanlık ilave sigorta primi teşvikinin süresi uzatıldı.

 

BAZI İLLERDEKİ İŞYERLERİ İÇİN UYGULANAN 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILDI

 

14 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanan 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

Karar ekindeki listelerde yer alan yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı Kanunun 81/1-ı bendi kapsamında uygulanan sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerine 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanmaktadır.

Bu Karar kapsamındaki teşvik; (I) sayılı listedeki yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 2016 yılı sonuna kadar, (II) sayılı listedeki yerler faaliyet gösteren işyerleri için 2017 yılı sonuna kadar, (III) sayılı listedeki yerler faaliyet gösteren işyerleri için 2018 yılı sonuna kadar uygulanacaktır.

20.01.2017 tarihinde yayımlanan 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile süresi 31.12.2016 tarihinde sona eren (I) sayılı listedeki yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için uygulanacak olan ilave 6 puanlık teşvikin süresi 31.12.2017 tarihine uzatılmıştır.

6 puanlık ilave teşvikin uygulama süresinin 31.12.2017 tarihine uzatıldığı (I) Sayılı listede yer alan iller aşağıdaki gibidir.

1

Afyonkarahisar

 

11

Kastamonu

2

Amasya

 

12

Kırıkkale

3

Artvin

 

13

Kırşehir

4

Bartın

 

14

Kütahya

5

Çorum

 

15

Malatya

6

Düzce

 

16

Nevşehir

7

Elazığ

 

17

Rize

8

Erzincan

 

18

Sivas

9

Hatay

 

19

Trabzon

10

Karaman

 

20

Uşak

 

2016/9728 sayılı Karar sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.