Sirküler

Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunulmuştur.

SİRKÜLER

09/08

29/09/2017

 

KONU:

 

*Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM'ye Sunulmuştur.

 

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Tasarısı TBMM'YE SUNULMUŞTUR:

 

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilen “Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 27.09.2017 tarihinde TBMM’ye gönderilmiştir. Tasarı, yürürlülük maddeleri hariç 128 adet madde ve 3 adette geçici madde olmak üzere toplam 131 maddeden oluşmaktadır.

Kanun tasarısında yer alıp Vergi Kanunlarında değişiklik yapılmasını öngören Kanunlar aşağıda yer almaktadır:

 • Kurumlar Vergisi Kanunu
 • Gelir Vergisi Kanunu
 • Katma Değer Vergisi Kanunu
 • Özel Tüketim Vergisi                                                                 
 • Vergi Usul Kanunu
 • Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
 • Gider Vergileri Kanunu
 • Veraset İntikal Vergisi Kanunu
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
 • Damga Vergisi Kanunu
 • Harçlar Kanunu
 • Emlak Vergisi Kanunu
 • Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • Değerli Kağıtlar Kanunu

 

Kanun tasarısı ve gerekçeleri sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,                                                                              

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.