Sirküler

Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı düzenleyen yönetmelik yayımlandı.

SİRKÜLER

01/06

03.01.2017

 

KONU:

*Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı düzenleyen yönetmelik yayımlandı.

 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIMI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

 

02.01.2017 tarihli Resmi Gazetede, Bakanlar Kurulunun 2017/9721 sayılı Kararı ile “Çalışanların İşverenleri Aracılığı ile Bireysel Emekliliğe Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“ yayımlandı.

Yönetmelik, çalışanların işverenleri aracılığı ile otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esasları belirlemektedir.

Hazine Müsteşarlığı söz konusu yönetmelikte yer alan hususları 21.12.2016 tarihinde yayımladığı Basın Duyurusu ile duyurmuştu.

Söz konusu Duyuruda yer alan hususlar 23.12.2016 tarih ve 12/10 sayılı Sirkülerimizde ayrıntılı olarak açıklanmıştı.

 

Yönetmelik Sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.