Sirküler

Çalışan Sayısı 100 Ve Üzerinde Olan İşyerlerinde, Çalışanların 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.

SİRKÜLER

06/11

30.06.2017

KONU:

*Çalışan Sayısı 100 Ve Üzerinde Olan İşyerlerinde, Çalışanların 01.07.2017 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.

 

ÇALIŞAN SAYISI 100 VE ÜZERİNDE OLAN İŞYERLERİNDE, ÇALIŞANLARIN 01.07.2017 TARİHİ İTİBARİYLE BİREYSEL EMEKLİLİK PLANINA DAHİL ETMESİ GEREKMEKTEDİR

 

02.01.2017 tarihli Resmi Gazetede, Bakanlar Kurulunun 2017/9721 sayılı Kararı ile “Çalışanların İşverenleri Aracılığı ile Bireysel Emekliliğe Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“ yayımlanmış ve bu yönetmelik ile çalışanların işverenleri aracılığı ile otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esasları belirlemişti.

Yönetmelik hükümlerine göre; Çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli geçiş öngörülmüştü. Buna göre;

Özel sektörde istihdam edilen ücretle çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında;

 Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar (45 yaşını doldurmayan kişiler)  01/07/2017 tarihinden itibaren, otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmelidir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde; 

Birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.

Çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, prime esas kazancın yüzde üçü oranında hesaplanacaktır.

İşverenin, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden keserek emeklilik şirketine aktarması gerekmektedir. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.