Sirküler

E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.

SİRKÜLER

07/02

03.07.2017

KONU :

*E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.

 

E-BEYANNAMELER İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde e-beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili duyuru yayımlamıştır.

Yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

1)  Muhtasar Beyanname Değişikliği;

Muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Bu sebeple beyanname düzenleme programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

2) Geçici Vergi Beyannamesi Değişikliği;

2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin “Ekler” kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.