Sirküler

Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Yurt içi ve Yurt dışı Gündelik (Harcırah) Tutarları 01.07.2017-31.12.2017 Dönemi İçin Yeniden Belirlenmiştir.

SİRKÜLER

07/07

05.07.2017

KONU:

* Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Yurt içi ve Yurt dışı Gündelik (Harcırah) Tutarları 01.07.2017-31.12.2017 Dönemi İçin Yeniden Belirlenmiştir.

 

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULAN YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİK (HARCIRAH) TUTARLARI 01.07.2017-31.12.2017 DÖNEMİ İÇİN YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2017 tarihli ve 5820 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu 5 Sıra No’lu Genelge ile; 01.07.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısının aşağıdaki gibi uygulanacağı açıklanmıştır.

Maaş Katsayısı

Taban Aylığı Katsayısı

0,102706

1,607645

 

Buna göre, 01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde geçerli olmak üzere, gelir vergiden istisna yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları yukarıdaki katsayılar kullanılarak yeniden hesaplanmıştır. Hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablolar aşağıda yer almaktadır.

-Yurt İçi Gündelikler:

01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları aşağıdaki cetvelde yer almaktadır.

Aylık Brüt Tutarlar (TL)

Gündelik Tutarı (TL)

2.583,35 TL ve fazlası

 57,50  

2.564,86 ila 2.583,34 TL

 48,25  

2.338,91 ila 2.564,85 TL

 45,00  

2.051,33 ila 2.338,90 TL

 42,25  

1.701,62 ila 2.051,32 TL

 37,25  

1.701,61 TL ve daha azı

 36,25  

-Yurt Dışı Gündelikler:

Brüt aylık tutarı 2.583,35 TL'den fazla olan çalışanlar için 01.07.2017 – 31.12.2017 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki cetvelde yer almaktadır.

(Gündelik Tutarlar)

A.B.D. (A.B.D. Doları)

182

Almanya (Euro)

164

Avustralya (Avustralya Doları)

283

Avusturya (Euro)

166

Belçika (Euro)

161

Danimarka (Danimarka Kronu)

1.238

Finlandiya (Euro)

148

Fransa (Euro)

160

Hollanda (Euro)

156

İngiltere (Sterlin)

115

İrlanda (Euro)

155

İspanya (Euro)

158

İsveç (İsveç Kronu)

1.359

İsviçre (İsviçre Frangı)

283

İtalya (Euro)

152

Japonya (Japon Yeni)

31.405

Kanada (Kanada Doları)

244

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

50

Lüksemburg (Euro)

161

Norveç (Norveç Kronu)

1.193

Portekiz (Euro)

155

Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali)

617

Yunanistan (Euro)

158

Kosova (Euro)

123

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

127

Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları)

157

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak seyahatler nedeniyle 2017 yılında vergisiz olarak ödenen harcırah gündeliği 150,60 TL’dir. Özel sektör firmaları personeline ücret seviyesi ne olursa olsun K.K.T.C. yapacağı seyahatler nedeniyle bu tutarda vergiden istisna harcırah gündeliği ödeyebilecektir.

Yurt dışı harcırah uygulamasıyla ilgili olarak ayrıca dikkat edilmesi gereken hususları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

a. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

b. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar % 50 fazlasıyla ödenebilir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.