Sirküler

İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı.

SİRKÜLER

04/07

11.04.2017

KONU:

* İlave istihdama ilişkin teşvikin uygulamasında değişiklik yapan SGK Genelgesi yayımlandı. 

 

İLAVE İSTİHDAMA İLİŞKİN TEŞVİKİN UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN SGK GENELGESİ YAYIMLANDI:

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik kanununa Geçici 17 ve 18. maddeler eklenmiş ve bazı şartları sağlayan ilave istihdama sigorta prim teşviki ve gelir vergisi teşviki uygulaması getirilmişti.

Uygulamaya ilişkin 297 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 16.03.2017 tarihinde yayımlanmış olup, söz konusu Tebliğ 17.03.2017 tarih ve 03/08 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Söz konusu Tebliğde destekten yararlanma şartlarından biri;

  • Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması)” şeklinde düzenlenmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 04/04/2017 tarih ve 2017/17 sayılı Genelge’ de 01/02/2017 tarihinden geçerli olmak üzere bu şart;

  • “İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde on günden fazla bildirilmemesi şeklinde değiştirilmiştir.

2017/17 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikler, 01/02/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacaktır.

Konu ile ilgili örnek ve diğer ayrıntılı açıklamaların yer aldığı Genelge sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.