Sirküler

Kıdem tazminatı tavanı arttı.

SİRKÜLER

01/08

04.01.2017

KONU:

* Kıdem tazminatı tavanı arttı.

 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTTI

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3.1.2017 tarih ve 66 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelge ile; 01/01/2017-30/06/2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısının aşağıdaki gibi uygulanacağı açıklamıştır.

Maaş Katsayısı

Taban Aylığı Katsayısı

0,096058

1,503595

 

Buna göre, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.426,16 TL olacaktır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün genelgesi sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.