Sirküler

Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır.

SİRKÜLER

04/06

10.04.2017

KONU:

*Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik yapılmıştır.

 

KURUM GEÇİCİ VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html  internet adresinde 07.04.2017 tarihinde Geçici Vergi Beyannamesinde değişiklik yapıldığını duyurmuştur.

Duyuruda;

  • 2017/1. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmına "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı eklendiği, ayrıca beyannamenin “ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER” bölümüne yeni kodlar eklendiği duyurulmaktadır.

Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.