Sirküler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı.

SİRKÜLER

01/07

03.01.2017

KONU:

*Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapan 11 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı.

 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 11 SERİ NOLU TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

31/12/2016 tarihli ve 3. mükerrer sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ve yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde yer alan düzenlemeler başlıklar halinde aşağıdaki gibidir;

- Bölgesel yönetim merkezlerinin kurulması, muafiyet şartları,

- Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna,

- Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerine satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması,

- Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin istisna uygulaması,

- Patentli veya faydalı model belgeli buluşlarda istisna uygulaması,

- Teşvik belgeli yatırımlarda yatırıma katkı tutarının endekslenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Tebliğ metni ekte sunulmuş olup, özellikli konularda ayrıca sirküler yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.